Booms & Kuipers Technisch adviesbureau bv        
 

HOME BUREAU DISCIPLINES PROJECTEN CONTACT

OPDRACHT

MISSIE
VISIE
WERKWIJZE
OPDRACHT
NIEUWS
PUBLICATIES
VACATURES

 

 

Totaal opdracht
Onder een totaalopdracht verstaan wij een volledig advies of een functioneel advies, vanaf het programma van eisen en voorontwerp tot en met de eindoplevering compleet met tekeningen, berekeningen en principeschema's.

Deelopdracht
Onder een deelopdracht verstaan wij een deel van de totaalopdracht of een rapportage, zoals o.a. een quick-scan, bestekscontrole, kostenramingen, (EPN/koellast) berekeningen, subsidie aanvragen, second opinion, directievoering, controle werktekeningen installatie aannemers, uitvoeringsbegeleiding, risicoanalyse/legionella beheersplan, Energie Prestatie Adviezen (EPA), etc.

Regeling
Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI-2001), dan wel De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005).

 

Booms & Kuipers Technisch adviesbureau bv | James Wattstraat 20 | 1817DC Alkmaar | Telefoon 072 518 48 60 | E-mail info@boomskuipers.nl